شرایط واگذاری

 شرایط واگذاری


شرایط اولیه لازم برای متقاضیان تاکسی مطابق ضوابط سازمان تاکسیرانی شهر تهران
مدارک لازم جهت ثبت نام تاکسی
اصل و کپی شناسنامه متقاضی
اصل و کپی کارت ملی متقاضی
اصل و کپی گواهینامه معتبر متقاضی
اصل و کپی مدرک تحصیلی
کد پستی و آدرس دقیق محل سکونت متقاضی
متقاضیان خرید نقدی در الویت واگذاری هستند .
بیمه شخص ثالث سال اول به عهده شرکت می باشد .