استخدام در سلام تاکسی

شرایط استخدام

لطفا در صورت دارا بودن تمام شرایط جدول ذیل، اقدام به تکمیل فرم نموده، لذا هرگونه اعلام و اظهار خلاف واقع و نادرست از جانب شما، باعث رد درخواست یا قطع همکاری در هر یک از مراحل شده،که در این صورت هزینه های پرداختی از سوی متقاضی به وی عودت نمی گردد، ضمنا قابل ذکر می باشد صرف تکمیل فرم درخواست، انجام و اقدامات مقدماتی به منزله همکاری نبوده و الزامی برای شرکت نخواهد داشت.

حداقل سن 25 و حداکثر45 سال
دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
متاهل و ساکن محدوده تهران بزرگ
فاقد سوءپیشینه کیفری، داشتن سلامت جسمانی و روانی
داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
داشتن گواهینامه معتبر (پایه1 و پایه2) حداقل 5 سال
داشتن ضامن معتبر
نداشتن شغل دیگر
آشنایی به زبان انگلیسی در حد قابل قبول
نداشتن چک برگشتی و معوقات بانکی (از هیچکدام از بانک های دولتی و خصوصی)